Obradoiro de Emprego \"Camiño do Solpor\"
22 Jul 2014

Obradoiro de Emprego \"Camiño do Solpor\"

22 Jul 2014 - 22 Jul 2014
Información
-
Concellos de Corcubión, Fisterra e Cee

OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMIÑO DO SOLPOR”

A Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia concedeu o seguinte:
OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMIÑO DO SOLPOR”


O obradoiro de emprego "CAMIÑO DO SOLPOR” é un programa de emprego e formación, subvencionado pola Consellería de Traballo e Benestar, e desenvolto conxuntamente polos concellos de Cee, Corcubión e Fisterra, coa finalidade de pór en valor o percorrido do Camiño de Santiago – Fisterra ó seu paso polos tres concellos.

ALUMNADO
O obradoiro terá unha duración de 6 meses e formará a 20 alumnos traballadores, que serán contratados, baixo a modalidade de contrato para a formación.

Impartiranse dúas especialidades coa seguinte distribución de alumnos:

- Xardinería e restauración da paisaxe: 12 alumnos/as
- Confección e publicación de páxinas web: 8 alumnos/as

Territorialmente o alumnado distribuirase do seguinte xeito:

- Concello Cee: 8 alumnos/as
- Concello de Corcubión: 4 alumnos/as
- Concello de Fisterra: 8 alumnos/as

Os alumnos deberán acreditar posuír a seguinte formación mínima:
- Xardinería e restauración da paisaxe: Bacherelato ou equivalente.
- Confección e publicación de páxinas web: ESO ou equivalente.

Alternativamente poderase acreditar estar en posesión da formación mínima requirida no anexo que se adxunta:"Acceso os novos certificados de profesionalidade"

FORMADORES E OUTRO PERSONAL
Contratarase ao seguinte persoal para o obradoiro de emprego:

- 1 director/a (xornada completa)
- 1 mestre da especialidade Xardinería e restauración da paisaxe (xornada completa)
- 1 mestre da especialidade Confección e publicación de páxinas web (xornada completa)
- 1 mestre de xestión empresarial (a 50% da xornada completa)
- 1 mestre de ensino básico (a 50% da xornada completa)
- 1 auxiliar administrativo (xornada completa)

BAREMOS PARA A SELECCIÓN:

-Baremos alumnos

-Baremo para a selección de mestres do obradoiro

-Baremo para a selección dun auxiliar administrativo

-Baremo para a selección dun director

-Baremo para a selección dun docente de xestión empresarial

-Baremo para a selección dun mestre de ensino básico

OS INTERESADOS PODERÁN INSCRIBIRSE NA OFICINA DE EMPREGO DE CEE ATA O XOVES, 24 DE XULLO DE 2014.

 

Lista de admitidos excluidos e lugar e data das entrevistas:

https://docs.google.com/file/d/0B0ggOGV9VGZAT19SUng4ZlFBbFk/edit?pli=1

https://docs.google.com/file/d/0B0ggOGV9VGZAWHVXUHYyVmZCX1U/edit?pli=1

 

Puntuación definitiva peroal directivo, docente e de apoio:

https://docs.google.com/file/d/0B0ggOGV9VGZAaFhUajFDOW9YT0k/edit?pli=1

 

Puntuacón provisional de alumnos-traballadores:

https://docs.google.com/file/d/0B0ggOGV9VGZAb0xYYkpLZWk0QTQ/edit?pli=1

 

Puntuación definitiva de alumnos-traballadores:

https://docs.google.com/file/d/0B0ggOGV9VGZATFZfX29LT3lKWXM/edit?pli=1