Corporación municipal

BNG

Francisco Javier Dominguez Traba “Drok”
Alcalde-presidente
BNG
María Engracia Bella Piñeiro
Concelleira BNG
BNG
Xosé Lois Lado Martínez
Concelleiro BNG
BNG
Francisco Salvador Santiago López
Concelleiro BNG
BNG

PSdeG-PSOE

Jorge Domínguez Castro
Concelleiro PSdeG-PSOE
PSdeG-PSOE
José Antonio Louro Pais
Concelleiro PSdeG-PSOE
PSdeG-PSOE

Partido Popular

José Luis Abelleira Ronquete
Concelleiro PP
PP
José Domínguez Buiturón
Concelleiro PP
PP

Candidatura de Xestión Municipal Sempre Corcubión Mareas Locais

Alfredo Benigno González García
Concelleiro CXMSCML
CXMSCML