CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROXECTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR DEREITOS DE EXAME
08 Aug 2022

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROXECTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR DEREITOS DE EXAME

08 Aug 2022 - 24 Aug 2022
-
Concello de Corcubión
Máis información