OBRADOIRO DE EMPREGO CAMIÑO DO SOLPOR V
07 Sep 2022

OBRADOIRO DE EMPREGO CAMIÑO DO SOLPOR V

07 Sep 2022 - 30 Sep 2022
Información
-
CONCELLO DE CORCUBIÓN

OBRADOIRO DE EMPREGO CAMIÑO DO SOLPOR V

EXP: 2022/E001/000006

Relación de persoas candidatas remitidas polo SEPG como alumnos/has traballadores/as do Obradoiro de Emprego Camiño do Solpor V

Anuncio coa documentacion a aportar e convocatoria para a realización da entrevista persoal