EXPOSICION PUBLICA DO PADRON FISCAL 2020 E DA TAXA DO SERVIZO DE RECOLLA DE LIXO E CEMITERIO
04 Aug 2020

EXPOSICION PUBLICA DO PADRON FISCAL 2020 E DA TAXA DO SERVIZO DE RECOLLA DE LIXO E CEMITERIO

31 Jul 2020 - 14 Aug 2020
Información
-
CONCELLO DE CORCUBIÓN

.