Seguridade en aceras e paseo marítimo
Contratos
08 04 2009
Seguridade en aceras e paseo marítimo
Adxudicación
Definitiva
Fin do prazo
-
Expediente
-
Obra e servicio
Obra
Resolución
Resolución da Alcaldía 01/04/2009
Importe
61.585,49 € +9.853,68 € de IVA
Adxudicación provisional
Maceiras y Esmoris S.L.