Pavimentación e saneamento do 3º tramo da Rúa das Mercedes
Contratos
19 11 2008
Pavimentación e saneamento do 3º tramo da Rúa das Mercedes
Adxudicación
Definitiva
Fin do prazo
-
Expediente
-
Obra e servicio
Obra
Resolución
29/10/2008
Importe
73.141,79 € (IVA incluido)
Adxudicación provisional
Ramón Alonso Búa Martínez