Eliminación das barreiras arquitectónicas nos baños e vestiarios do polideportivo municipal
Contratos
25 06 2010
Eliminación das barreiras arquitectónicas nos baños e vestiarios do polideportivo municipal
Adxudicación
Definitiva
Fin do prazo
-
Expediente
-
Obra e servicio
Obra
Resolución
Resolución do alcalde-presidente nº 201/2010 21/06/2010
Importe
19.930,56 € + 3.188,89 € de IVA
Adxudicación provisional
José Ángel Quintela Andrade