Asociacións
ASOCIACIÓN UNIVERSIDADE CROMATICA DAS VIRTUDES
ASOCIACIÓN UNIVERSIDADE CROMATICA DAS VIRTUDES
Sergio Cernadas
666307699
Asociación Corcubión
ASOCIACIÓN UNIVERSIDADE POPULAR DE CORCUBIÓN
Susana Trillo López
Asociación Corcubión
ASOCIACIÓN XABARAL
Alejandro Lamas Pérez
695 193 463
Asociación Corcubión
ASOCIACIÓN XUVENIL ILLA LOBEIRA
Óscar Insua Lema
638 952 812
Asociación Corcubión
CARITAS PARROQUIAL
Miguel Vázquez Candamo
981 755 653
Asociación Corcubión
CENTRO RECREATIVO - CULTURAL DE CORCUBIÓN
Francisco José Lema de Pazos
617 485 353
Asociación Corcubión
CLUBE DE REMO HURACÁN
Francisco Javier Domínguez
610 303 374
Asociación Corcubión
CLUBE DE XADREZ XALDÓN
Jacinto Fernández
981 747 443