ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE UN MESTRE PARA A ESCOLA INFANTIL E SUBSTITUCIÓN DO MESTRE DO CADRO DE PERSOAL MUNICIPAL DURANTE OS DÍAS DE BAIXA E DIAS LIBRES DESTE. PROCEDEMENTO ABERTO.
Contratos
30 01 2013
ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE UN MESTRE PARA A ESCOLA INFANTIL E SUBSTITUCIÓN DO MESTRE DO CADRO DE PERSOAL MUNICIPAL DURANTE OS DÍAS DE BAIXA E DIAS LIBRES DESTE. PROCEDEMENTO ABERTO.
Adxudicación
Anuncios
Fin do prazo
2013-02-15
Expediente
-
Obra e servicio
Vid. sección de ANUNCIOS
Resolución
Vid. sección de ANUNCIOS
Importe
Vid. sección de ANUNCIOS
Adxudicación provisional
Vid. sección de ANUNCIOS