Aumentar texto Disminuir texto Reiniciar texto

Corporación Municipal

Manuel Insua Insua

Cargo: Alcalde-presidente
Grupo municipal: PSdeG-PSOE

Manuel Insua Insua
Más info
Mª Manuela Fernández Louro

Cargo: Vicepresidenta
Grupo municipal: PSdeG-PSOE

Mª Manuela Fernández Louro
Más info
José Antonio Louro Pais

Cargo: Vicepresidente 2º
Grupo municipal: PSdeG-PSOE

José Antonio Louro Pais
Más info
Xosé Ansede Estraviz

Cargo: Concelleiro BNG
Grupo municipal: BNG

Xosé Ansede Estraviz
Más info
Xosé Lois Lado Martínez

Cargo: Concelleiro BNG
Grupo municipal: BNG

Xosé Lois Lado Martínez
Más info
Alfredo Benigno González García

Cargo: Concelleiro CXMSCML
Grupo municipal: Candidatura de Xestión Municipal Sempre Corcubión Mareas Locais

Alfredo Benigno González García
Más info
David Silva Blanco

Cargo: Concelleiro CXMSCML
Grupo municipal: Candidatura de Xestión Municipal Sempre Corcubión Mareas Locais

David Silva Blanco
Más info
José Ramón Rojo Rodríguez

Cargo: Concelleiro PACor
Grupo municipal: PACor

José Ramón Rojo Rodríguez
Más info
Gema Freire Insua

Cargo: Concelleira PP
Grupo municipal: PP

Gema Freire Insua
Más info