Aumentar texto Disminuir texto Reiniciar texto

Contratos

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE UN MESTRE PARA A ESCOLA INFANTIL E SUBSTITUCIÓN DO MESTRE DO CADRO DE PERSOAL MUNICIPAL DURANTE OS DÍAS DE BAIXA E DIAS LIBRES DESTE. PROCEDEMENTO ABERTO.

Adjudicación: Vid. sección de ANUNCIOS
Fecha fin de plazo: 15/02/2013
Expendiente: Vid. sección de ANUNCIOS
Obra / Servicio: Vid. sección de ANUNCIOS

Detalle Licitación:

Resolución del Alcalde-Presidente: Vid. sección de ANUNCIOS
Importe Adjudicación: Vid. sección de ANUNCIOS
Adjudicación Provisional: Vid. sección de ANUNCIOS

Fecha publicación en la web: 30/01/2013

Volver