Increase text Diminish text Reset text

Agreements

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE UN MESTRE PARA A ESCOLA INFANTIL E SUBSTITUCIÓN DO MESTRE DO CADRO DE PERSOAL MUNICIPAL DURANTE OS DÍAS DE BAIXA E DIAS LIBRES DESTE. PROCEDEMENTO ABERTO.

Adjudication: Vid. sección de ANUNCIOS
End Date of term: 15/02/2013
Expedient: Vid. sección de ANUNCIOS
Acts / Service: Vid. sección de ANUNCIOS

Detail Bidding:

Resolution of the Mayor-President: Vid. sección de ANUNCIOS
Cost Adjudication: Vid. sección de ANUNCIOS
Provisional Adjudication: Vid. sección de ANUNCIOS

Publication Date in the web: 30/01/2013

Back